Voorwoord

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE)

De DIE maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en meer bepaald de Algemene Directie Economische Reglementering.

De DIE is bevoegd voor alle kwesties die verband houden met intellectuele eigendom in België.

Benieuwd? Neem een kijkje!

Meer weten
numbers

De DIE in enkele cijfers

1.207 ingediende Belgische octrooiaanvragen

1.005 verleende Belgische octrooien

61 ingediende aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten

47 verleende aanvullende beschermingscertificaten

108.424 verleende Europese octrooien met aanduiding van België

2 ingediende aanvragen voor kwekerscertificaat

1 kwekerscertificaat verleend

Ontdek alle cijfers

brussels graphic
finance icon

De financiële aspecten van de DIE

calculating the numbers

Inkomsten steeds in stijgende lijn

Als Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom int de DIE inkomsten voor de verwerking en de instandhouding van octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten.
Ontdek hoe onze inkomsten evolueerden tussen 2017 en 2021.

industrial property

De DIE en intellectuele eigendom

webinar-image

Het Instituut voor Octrooigemachtigden

Nieuw in 2021: het Instituut voor Octrooigemachtigden, om geniale uitvinders en vernieuwende bedrijven nog beter te begeleiden en te adviseren ...


De Raad voor het kwekersrecht

Een andere nieuwigheid in 2021: oprichting van de Raad voor het kwekersrecht, voor een steeds grotere vakkennis.

agriculture
international affairs

De DIE en internationale zaken

Auropean Patent Office_photocredit nmann77 via Adobestock

België is een van de 38 lidstaten van het Europees Octrooibureau (EPO) en werkt er, via de DIE, mee samen. Die relaties werden dit jaar nog versterkt, teneinde de kwaliteit van de diensten van de DIE elke dag te verbeteren.


In 2021 tekende de DIE de eerste samenwerkingsovereenkomst met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Die samenwerking vormt een aanzienlijke hulp en steun voor kmo’s.

EUIPO headquarters, Alicante via wikimedia CC Kristof Roomp
sensibilisation

De DIE en sensibilisering

Hebt u een idee? Bescherm het!

Heb je een idee? Bescherm het!

Je hebt een fantastisch idee en je wil vermijden dat iemand ermee gaat lopen? In minder dan tien minuten toont de onlinevragenlijst IdeeSCAN hoe je te werk moet gaan om je idee te beschermen.


ThatsIP

ThatsIP is een educatieve onlinetool die speciaal werd ontwikkeld voor studenten in het hoger onderwijs en lesgevers.


De tool is eveneens toegankelijk voor iedereen die zich wil informeren over intellectuele eigendom.


meeting with the tax advisor

Sensibiliseringscampagne voor boekhouders en accountants

Ondernemingen raadplegen vaak boekhouders en accountants en voor advies. Om het doelpubliek te informeren over het belang van intellectuele-eigendomsrechten heeft de DIE een reeks artikels gepubliceerd in ITAA ACctua.


Contact Punt

In 2021 verwerkte het Contact Punt van de DIE 2.184 vragen van ondernemingen en burgers, naast nog eens 721 eerstelijnsvragen die werden verwerkt door het Contact Center van de FOD Economie.

contact center
Cover Jaarverslag 2021

Contact opnemen met de DIE

Het Contact Center staat elke werkdag tot uw dienst van 9 uur tot 17 uur.
Het is het enige contactpunt om in contact te komen met de FOD Economie.

Tel.: 0800 120 33
E-mail
 : info.eco@economie.fgov.be